Nauczyciele z tereniu gminu Kamień z lat 1958-1960
Nauczyciele z tereniu gminu Kamień z lat 1958-1960 -

W przysiadzie: nauczycielka z Podlesia, Ludmiła Sądej, Halina Watras.

W pierwszym rzędzie stoją: Wiktor Legutko, Eugenia Zak, Stanisława Sekulska, dwóch Panów i Pani to goście z spotkania nauczycieli, Celina Dalenta, Anna Bednarz.

W drugim rzedzie stoja: Olga Leńczyk, Stanisława Madej, Zofia Guzek, Paulina Zajac, Maria Piróg, Bronisława Swiatkowska, Janina Kubasiewicz, Emilia Gołąbek, Adam Makuch.

W  dalszych rzedach miedzy innymi: Zofia Skoro, Jan Dobrowolski, Janina Maskal, Stanisława Czubat, Mieczysław Moskal, dyrektor szkoły w Łowisku Kubasiewicz i jego żona, Michał Wal, Janina Kubasiewicz, Anna Sądej.

Zatrzymaj pokaz slajdówRozpocznij pokaz slajdówOdświeżNastępny obraz