Wsparcie działalności Drukuj
sobota, 20 lutego 2021 14:32

 Towarzystwo Przyjaciół Kamienia wydało dwie publikacje dotyczące historii wsi Kamień:

 

„Rocznik 2020 Towarzystwa Przyjaciół Kamienia”

„Kamień w przeszłości i dziś” cześć II, autor: Andrzej Rurak.

 

Publikacje są dostępne:
• w kiosku „Kokos” (obok Banku Spółdzielczego),
• w Centrali Nasiennej w Kamieniu.

Isnieje równiż możliwość przesyłki pocztowej - zainteresowanych prosimy o kontakt.

 

Kamień 2021-02-23                                                            Zarząd TPK

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Kamienia

jest organizacją pożytku publicznego.

Można przekazać 1 % podatku

W zeznaniu podatkowym należy wpisać:

KRS - 000 0037454

i deklarowaną kwotę podatku.

 

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% dla Towarzystwa Przyjaciół Kamienia