Obchody 10-cio lecia założenia Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Kamień Drukuj

 

       W sobotę 16.01.2010 członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Kamień, mieszkańcy Środowiskowego Domu Samopomocy, Parafialny Zespół Charytatywny i jego podopieczni oraz zaproszeni goście, spotkali się w budynku Zespołu Szkół im. św. St. Kostki w Kamieniu, na spotkaniu opłatkowym połączonym z obchodami jubileuszu 10-lecia założenia Stowarzyszenia.

      Z inicjatywą założenia Stowarzyszenia przed 10-ciu laty wystąpił p. Ryszard Bugiel, wówczas Radny Powiatu Rzeszowskiego, a obecnie Wójt Gminy Kamień. Ideę tę podjęła p. Maria Zając, kierownik GOPS w Kamieniu oraz p. Czesław Wdowiak, który został Przewodniczącym Stowarzyszenia i sprawuje tę funkcję nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Stowarzyszenie pełni rolę pośrednika, informatora i bliskiego pomocnika w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych, umożliwiając im skuteczniejszą integrację społeczną i funkcjonowanie na prawach osób w pełni sprawnych.
      Podczas spotkania pan Ryszard Bugiel dzielił się wspomnieniami, spostrzeżeniami, refleksjami na temat pracy Stowarzyszenia, wskazując jak z małej iskry zapłonęło wielkie ognisko, w cieple którego ogrzewają się osoby niepełnosprawne i podopieczni ŚDS. Na koniec swojego wystąpienia, podkreślił iż „(…)tego ognia nikt już nie zgasi(…)”. Podziękował wszystkim, którzy przez te 10 lat poświęcali swój czas, wiedzę, umiejętności, organizując szereg przedsięwzięć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
      Całe spotkanie przebiegało w ciepłej, jubileuszowej atmosferze. Wszyscy zebrani mieli okazję obejrzeć jasełka, połamać się opłatkiem, złożyć sobie noworoczne życzenia, pośpiewać kolędy oraz uczestniczyć w zabawie, którą prowadzili p. Janusz Lada i p. Zbigniew Dudek.