Ponad 100-letnia historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu Drukuj
Historia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu jest bardzo ściśle związana z powstaniem parafii pw Najświętszego Serca Jezusowego w Kamieniu.
To pierwszy duszpasterz w Kamieniu w 1905r. ks. Ignacy Antoniewski został wybrany Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej, Naczelnikiem wybrano Kazimierza Watrasa, a Z-cą Naczelnika Jana Gancarza, Straż liczyła 32 członków zwyczajnych.
To właśnie ta data rok 1905 została przyjęta jako oficjalna datą powstania OSP-Kamień.
W książce - Kamień w przeszłości i dziś - dr Andrzej Rurak pisze ?Straż Pożarna była już w 1900 roku wyposażona w sikawkę ręczną, beczkowóz, a w 1905r. Rada Gminy na jej potrzeby zakupiła hełmy, toporki, gurty do toporków, linki i trąbkę pożarniczą.W 1910r. gmina ubezpieczyła czynnych członków straży na wypadek utraty życia i zdrowia".

O działaniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu wspomina ks. Story Marek cytuję: Warto podkreślić, że przez cały czas pobytu biskupa J. Pelczara w Kamieniu honorową straż w kościele pełnili członkowie organizacji "Sokół Włoszczański" i strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej - miało to miejsce 28 i 29 maja 1911 roku.

Do Ochotniczej Straży zgłaszała chęć pracy najbardziej aktywna i postępowa młodzież, co miało duży wpływ na sprawną walkę z pożarami ale również na rozwój oświaty, kultury, sportu i postępu w rozwoju swojej miejscowości.

Do pożaru strażacy wyjeżdżali wozem konnym ze sprzętem i beczkowozem, swoimi końmi powozili: Bednarz Franciszek, Urbanik Józef i ich sąsiedzi.
W tym początkowym okresie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej tj. latach 1900-1920 najbardziej aktywni i wpływowi strażacy to wspomniany ks. Ignacy Antoniewski, Watras Kazimierz, Jan Gancarz , Sądej Jan, Ferenc Jan, Kulig Ignacy.

W 1920 roku wybrano bardzo aktywnie pracujący Nowy Zarząd (ta data umieszczona jest na naszym sztandarze). W tym to roku za zgromadzone pieniądze przy pomocy Powiatowego Zarządu zakupiono wóz konny z sikawką i zbiornikiem wodnym. Wóz ten służył przez długie lata, a obecnie jest atrakcją na różnych uroczystościach strażackich i gminnych.

W składzie Zarządu znaleźli się m.in. Kulig Ignacy, Jan Szewczyk, Orszak Kasper, Rodzeń Józef, Bednarz Ignacy, Jan Gancarz, Watras Kazimierz.
Straż Pożarna w tym czasie była bardzo liczna, a potrzeby na jej usługi bardzo duże. Budynki w tym czasie były konstrukcji drewnianej, kryte słomą, oświetlenie to lampy naftowe ,ta sytuacji powodowała, że było bardzo duże zagrożenie pożarowe. Strażacy przeprowadzili bardzo częste kontrole w posesjach rolników, upomnienia, pouczenia dawały efekty .Pomagała w tej pracy administracja gminna, przykładem jest Uchwała Rady Gminy Kamień z dnia 11 sierpnia 1890r, zakazująca palenia cygar i fajek,w miejscach publicznych i na drodze.

W okresie okupacji, działalność straży była ograniczona. Nie działał oficjalnie Zarząd, ale do akcji gaśniczej zawsze byli liczni strażacy.

Po zakończeniu II wojny światowej wybrano nowy skład Zarządu częściowo zmieniony - Prezesem został Stefan Kulig, Naczelnikiem Jan Szewczyk, Skarbnikiem Orszak Kasper, Sekretarzem Ignacy Bednarz członkami byli Ignacy Błąd i Wąsik Ignacy.

W 1946 za pieniądze uzyskane z organizacji festynów zakupiono motopompę DX i inny sprzęty, które nadal przewożono furmanką konną. Strażacy w tym czasie bardzo chętnie współpracowali z kierownictwem szkoły, a szczególnie z nauczycielem Adamem Makuchem w organizacji występów artystycznych. To strażacy w szkole na górnym korytarzu wybudowali scenę, kierującym budową był Sitarz Józef, pomagał Antoni Łach, Józef Błąd i inni.

Członkami Straży byli m.in. Dyrektor Szkoły -Wiktor Legutko, Dyrektor Kasy Spółdzielczej Madej Alojzy, Przewodniczący Rady Gminy - Marcin Gancarz i Aleksander Barabasz,
W straży bardzo aktywnie pracowali: Feliks i Zygmunt Dudzik, Ignacy Błąd, Antoni i Jan Szewczyk, Józef Czerepak, Józef Rurak, Józef Błąd, Antoni Łach, Józef Rodzeń, Bednarz Tadeusz, Kazimierz Wąsik, Orszak Kasper i jego syn Józef, Bednarz Ignacy, Jan Olko, Józef Bednarz syn Ignacego, Władysław Kumięga, Józef Ferenc, Marcin Delekta, Dominik Story, Józef Sagan, Jan Baran, Julian Rodzeń, Stanisław Kata, Jan Radomski, Saj Bolesław, Drelich Bronisław, Bąk Józef.

To m.in. Ci strażacy i inni przy pomocy Przewodniczącego Rady Gminy- Gancarza Marcina rozpoczęli budowę remizo- świetlicy, którą oddano do użytku w 1954 roku. Duże zaangażowanie druhów OSP Kamień doceniły władze Powiatu przekazując im samochód strażacki (Prezesem OSP w tym czasie był Kasper Orszak. W 1965 funkcję Prezesa objął Aleksander Barabasz i pełnił ja do 1970r.

W latach 1965 i późniejszych ,działała młodzieżowa sekcja OSP która w 1965 i 1967 na zawodach powiatowych w zajęła pierwsze miejsce pokonując strażaków z Niska i innych gmin. Opiekunem tej sekcji był naczelnik Antoni Lach,a kierowcą wozu bojowego i operatorem motopompy Władysław Kumięga.w skład sekcji wchodzili: Stanisław Urbanik.Oczkowski Jozef s.Jana Oczkowski Stanisław s.Wojciecha, Piekut Stanisław, Sądej Józef s.Jana oraz Bednarz Mieczysław, Sabat Jan, Partyka Tadeusz, Drelich Władysław z Nowego Kamienia (informacje i zdjęcie drużyny przekazał Stanisław Urbanik zam.w Krakowie)

W dniu 8 stycznia 1970 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy Zarząd w składzie - Prezes Józef Czubat, Komendant Dudzik Zygmunt, Z-ca Komendanta Jan Baran, sekretarz Józef Orszak, skarbnik Józef Czerepak, członkami Radomska Maria, Jan Ferenc, Józef Bąk i Tadeusz Łomacz. 03.jpgKomisje Rewizyjną: Józef Czerepak, Józef Rurak i Łach Antoni.
05.jpg

Bardzo aktywnie w tym czasie pracowała drużyna żeńska w składzie: Helena Piróg, Emilia Czubat, Krystyna Sitarz, Janina Dalenta, Maria Radomska, Krystyna Saj, Maria Bzikot, Stanisława Piela, Stanisława Czubat i Genowefa Dalenta.

30_08_1970.jpg30 września 1970r odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu,to była bardzo doniosła uroczystość - uczestniczyły wszystkie jednostki OSP z powiatu Nisko i delegacje z powiatów sąsiednich. Jednostka wojskowa z Niska przygotowała grochówkę żołnierską.02.jpg

Na uroczystości była również 30 osobowa orkiestra z Leżajska i bardzo dużo mieszkańców gminy Kamień i okolic (ponad 3 tys. osób).
W 1978 rozpoczęto rozbudowę remizo-świetlicy, rozebrano budynek straży do fundamentów, które częściowo wzmocniono, nadbudowano piętro i wieże do suszenia węży.

Budowę ukończono w 1982 roku w budynku były dwa stanowiska garażowe, bibliotekę, księgarnie i świetlicę i cześć socjalna.

Jedną z tradycyjnych form działalności kulturalnej OSP było organizowanie Kolędy z tzw. Herodom uczestniczyło w niej wielu pokoleń młodych strażaków, na akordeonie akompaniował Bronisław Drelich, Andrzej Stec, a ostatnio Stanisław Surdyka.

W 1989 roku jednostka otrzymała drugi samochód bardziej nowoczesny i sprawniejszy. Dużo zabiegów w jego otrzymanie czynili, Naczelnik Zaguła Władysław, sekretarz Józef Orszak, i wielu innych.

Tak w wielkim skrócie minęło 100 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, w której przez ostatnie 39 lat Prezesem jest Józef Czubat. Z tej też okazji 3 maja 2008r odbyła się wielka uroczystość jubileuszu. W uroczystości wzięły udział jednostki OSP z Podlesia, Krzywej Wsi, Łowiska Górna, Nowego Kamienia, Prusiny, Sokołowa,władze gminne i wielu mieszkańców.
W czasie Mszy świętej ks. prałat proboszcz parafii Kamień Tadeusz Wójcicki wygłosił homilię poświęconą 100-leciu powstania parafii Kamień i 100-leciu powstania Ochotniczej Straży Pożarnej.
Te dwie rocznice zbiegły się w czasie i miały olbrzymi wpływ na rozwój gminy Kamień.
Następnie ks. Proboszcz dokonał poświęcenia nowego samochodu, który dzięki zabiegom Wójta Gminy Ryszarda Bugla został zakupiony i przekazany Straży.
Poświęcił odremontowany zakupiony w 1920 roku wóz konny z pompą ręczną, samochód-ambulans Gminnego Ośrodka Zdrowia i samochody poszczególnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.


Opracował: Józef Czubat