niedziela, 05 lipca 2020r.
Home Ważne wydarzenia Powiatowe święto Ludowe w Kamieniu
Powiatowe święto Ludowe w Kamieniu PDF Drukuj Email

     W niedzielę poprzedzającą Zielone Świątki, 5 czerwca 2011 roku w Kamieniu, odbyła się wielka uroczystość Wsi, Rolników i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

     Gości przywitał pełniący obowiązki Prezesa gminnego Zarządu PSL w Kamieniu Jacek Kucaba.
      W uroczystości uczestniczyli:
- Jan Bury – Poseł na Sejm, Wiceminister Skarbu Państwa, Prezes Zarządu PSL na Podkarpaciu,
- Stanisław Bartman – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Prezesa Podkarpackiej Izby Rolniczej,
- Zbigniew Micał – Radny powiatu Rzeszowskiego, Prezesa Zarządu Powiatu Rzeszowskiego PSL,
- Sławomir Porada – Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW - radny Rady Powiatu Rzeszowskiego,
- Marcin Ciźla – Dyrektor departamentu Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim,
- Jerzy Wiśniewski – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej artykułów rolno-spożywczych,
- Jan Lech – zastępca dyrektora Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim,
- Ryszard Bugiel – Wójt Gminy Kamień,
- Krzysztof Grad – Wójt Gminy Chmielnik,

- Jerzy Bednarz – Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu,
- Alicja Hawro – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kamieniu,
- Józef Czubat – Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Kamienia,
- Jan Kucaj – Prezes Zarządu Powiatowego OSP,
- Adam Zając – Komendant Gminny OSP,
- Radni Rady Powiatu Rzeszowskiego w osobach: Adam Dziedzic, Józef Rałowski, Aleksander Stochmal, Józef Wilga,
- przedstawiciele Kół PSL z powiatu rzeszowskiego oraz OSP ze swoimi pocztami sztandarowymi,
- Radni Rad Gminnych, Sołtysi, Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich i wielu mieszkańców gminy Kamień oraz powiatu rzeszowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Zabierając głos Jacek Kucaba zapoznał zebranych z bogatą tradycją ruchu ludowego w Kamieniu, przypomniał nazwiska mieszkańców związanych ze Stronnictwem Ludowym i Polskim Stronnictwem Ludowym, którzy przyczynili się do rozwoju tej miejscowości.


Jan Bury     Na zakończenie uroczystego spotkania głos zabrał Poseł na sejm Rzeczypospolitej, Minister Gospodarki Jan Bury, który podziękował organizatorom za przygotowanie tej uroczystości, przypomniał osobę trzykrotnego Premiera Witosa, w tym jego zasługi w zwycięskiej wojnie z Rosją. Mówił o pracy ludowców w obecnym sejmie, o samorządach i o staraniach, mających na uwadze sprawy wsi i sprawy jej mieszkańców.
Apelował o liczny udział w wyborach i poparcie kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

 

Historia PSL w Kamieniu


     Pierwsze koło Stronnictwa Ludowego w Kamieniu powstało pod przywództwem Błażeja Partyki z Prusiny i Błażeja Piroga z Krzywej Wsi w 1895 r. To oni uczestniczyli na Zjeździe w Rzeszowie 28 lipca 1895 r. reprezentując chłopów z Kamienia, a Błażej Piróg został wybrany członkiem wydziału wykonawczego tej chłopskiej Partii.
     W Kamieniu już w 1882 r. powstało Kółko Rolnicze, od 1924 r. była to Kasa Spółdzielcza, która przekształciła się następnie w Kasę Stefczyka, zrzeszającą w 1925 r. 61. rolników. W 1937 r. Rolnicy, zorganizowani w spółdzielni mleczarskiej, wybudowali mleczarnie. W latach 1930-1931 z inicjatywy związku młodzieży Wici i Koła Gospodyń Wiejskich, obsadzono drzewami owocowymi ponad 20 ha gruntu.
     To ludowcy z Kamienia, jako jedni z pierwszych, zafundowali dla swojej organizacji sztandar, który po wielu trudnościach został poświecony 17 września 1933 r. Początkowo ustalono datę 29 czerwca, jednak toczące się w tym czasie walki polityczne w Wolce Podleśnej, Grodzisku Dolnym i innych miejscowościach, spowodowały, że starosta nie zezwolił na przeprowadzenie uroczystości w planowanym terminie. W okresie okupacji sztandar ten z narażeniem życia przechowali Ignacy Piela i Wojciech Partyka.
     Udział w uroczystości przekazania sztandaru zapowiedział również Wincenty Witos, jednak nie mógł on przybyć w tym drugim terminie do Kamienia, gdyż musiał opuścić kraj. W imprezie i wiecu wzięło udział kilka tysięcy ludzi z Kamienia i okolic. Po wiecu gości przyjęły obiadem kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich.


     W Kamieniu od 1931 r. rozpoczęły działalność koła ludowców w Nowym Kamieniu, Łowisku i Wólce Łętowskiej. Do tego czasu było jedno koło które powstało w 1895r. W tym to czasie do władz powiatowych ludowców wybrani zostali: Stanisław Radomski, Stanisław Rodzeń, Piotr Rogala, Kasper Kida i Jan Pietroński.
     Do najaktywniejszych działaczy ludowych w pierwszym okresie należeli: Stanisław Radomski, Stanisław Rodzeń, Wojciech Piróg, który po wojnie był wiceministrem rolnictwa, Ignacy Wąsik, Wojciech Kołodziej, Antoni Sapuła, Andrzej Trznadel, Józef Jabłoński, Antoni Bednarz, Daniel, Józef, Stanisław i Wojciech Dudzikowie, Jan Chamot, Józef Kumiega, Franciszek Majowicz, Franciszek Orszak, Stanisław Woszczyna, Piotr Urbanik, Ignacy Kutyła, Wojciech Piróg, Piotr Kołodziej, Piotr Rogala, Józef Chrostek, Michał Majowicz, Kasper Orszak, Sobestian i Wojciech Partykowie, Antoni Piróg, Michał Rodzeń, Wawrzyniec Rurak, Franciszek Socha, Piotr Sądej, Józef Smusz, Antoni Szcząchor, Łukasz i Tomasz Szotowie, Andrzej Trznadel, Jan Urban, Antoni i Jan Szewczykowie, Marcin Gancarz, Michał Rodzeń, Antoni Walicki i wielu innych.
      Bardzo uroczyście obchodzono Święto Stronnictwa Ludowego w 1935 r., uczestniczyła w nim jednostka wojskowa, będąca na manewrach w Kamieniu. W obchodach uczestniczył generał Andrzej Galica, odprawiono mszę polową, zorganizowano przemarsz przez wieś na Błonie, gdzie odbył się koncert orkiestry wojskowej.
     W okresie okupacji hitlerowskiej członkowie Stronnictwa Ludowego: Józef Kumięga, Kasper Orszak, Andrzej Trznadel, Wojciech Partyka, Stanisław Rodzeń, Józef Jabłoński i inni, organizowali i uczestniczyli w ruchu oporu, który przekształcono w Bataliony Chłopskie. W Kamieniu ukształtowały się cztery plutony, którymi dowodził Wojciech Nicał.
     W domach ludowców: Ignacego Wąsika i Konstantego Radomskiego, prowadzono tajne nauczanie, a Piotr Lebida w swoich zabudowaniach przechowywał poszukiwanych przez gestapo działaczy ruch oporu.
     Rozwój gospodarczy po drugiej wojnie światowej to duża zasługa ludowców. Mieszkańcy Kamienia zawdzięczają ich społecznej pracy elektryfikacje – światło zabłysło już w 1948 r. Jako jedni z pierwszych w województwie ludowcy wykonali meliorację gruntów i wodociągi.
     Bardzo prężnie rozwijało się kółko rolnicze, Gminna Spółdzielnia i inne instytucje użyteczności publicznej. Powstawały nowe drogi, szkoły, Ośrodek Zdrowia, Urząd Pocztowy, który musimy bronić przed likwidacją, boiska sportowe, utrzymała się samodzielna placówka banku spółdzielczego. Jest to zasługa miejscowych działaczy Stronnictwa Ludowego: Wiktora Legutko, Franciszka Gutowskiego, Andrzeja Sączawy, Bolesława Szota, Jana Sądeja, Józefa Michnara, Bolesława Pieli, Piotra Lebidy, Ignacego Bednarza, Franciszka Czubata, Józefa Skomro, Antoniego Walickiego, Józefa Szcząchora, Tadeusza Bednarza, Walentego Krawczyka, Stanisława Kopra, Władysława Partyki, Konstantego Radomskiego, Alicji Hawro, Mieczysława Wąsika, Ignacego Wąsika, Antoniego Szewczyka, Romana Czubata, Andrzeja Olko, Mariana Hawro oraz wielu kobiet należących do PSL zorganizowanych w Kołach Gospodyń Wiejskich. To wyżej wymienione osoby pełniły rożne stanowiska we władzach partii ludowców, działali jako radni rożnych szczebli, w administracji i spółdzielczości.Poświęcenie sztandaru 1986 r. Na zdjęciu Michnar - Prezes ZSL
     To ludowcy wspólnie z ks. proboszczem Tadeuszem Wójcickim zorganizowali jedną z najbardziej okazałych uroczystości z okazji tysiąclecia Chrztu Polski. Podobnie było przy innych uroczystościach kościelnych i państwowych.
     W 1986 Zarząd Gminnego PSL w Kamieniu otrzymał drugi nowy sztandar. Organizacja gminna liczy obecnie 73 członków zrzeszonych w 6-ciu kołach. W latach 1983-2003 organizacja gminna liczyła ponad 130 członków.

 
     Myślę, że obecnie mieszkańcy gminy Kamień przekonali się, że tylko silna partia chłopska potrafi bronić jej interesów i wprowadzać w życie ustawy i przepisy, gwarantujące lepszy byt naszych wsi.
     Dobrze się stało, że wróciliśmy w Kamieniu do tradycji uroczystości Zielonych Świątek, święta wsi polskiej, święta ludowców, które będą stałą tradycją spotkań. Tak było w przeszłości i tak jest dzisiaj.
     Jestem przekonany, że w przyszłych wyborach do sejmu rodziny zasłużonych ludowców i mieszkańcy gminy zagłosują na przedstawicieli Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy będą bronić interesu wsi polskiej, jej tradycji i będą godnie reprezentować nas w sejmie.

Kamień, lipiec 2011 r.
 

 

Kto jest online


     Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 

Wsparcie działalności

 

Towarzystwo  Przyjaciół   Kamienia

 jest organizacją pożytku publicznego.

Można przekazać 1 % podatku

 W zeznaniu podatkowym należy wpisać:   KRS - 000 0037454

i deklarowaną kwotę podatku.

 

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% dla Towarzystwa Przyjaciół Kamienia

Copyright ? 2010 Towarzystwo Przyjaciół Kamienia. Design KrS, Valid XHTML, CSS