niedziela, 27 wrze?nia 2020r.
Home Aktualności Duble odrabiają straty
Duble odrabiają straty

     W ostatnim czasie wiele inwestycji prowadzonych jest właśnie na terenie Błonia i w Dublach, które do niedawna były jednymi z najbardziej zaniedbanych obszarów gminy Kamień.
     Od maja br. trwały prace przy przebudowie drogi gminnej nr 108501. W dość krótkim czasie zmodernizowano 2,85 km jej łącznej długości, poprawiając znacząco nośność. Wybudowano także chodnik dla pieszych o dł. 1,15 km. Wykonawcą robót była firma STRABAG. Inwestycję prowadzono w ramach działania „2.1 Infrastruktura komunikacyjna RPO WP na lata 2007-2013”. Całkowity koszt zadania wyniósł 2,167 mln zł, z czego 1,517 mln zł pochodzi z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


     Kolejnym zadaniem, już rozpoczętym, jest budowa parku rekreacyjnego „MAŁY JORDAN”. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu przy remizie OSP, w tym wykonanie: alejek, drogi wew., parkingu, placu zabaw dla dzieci, oczka wodnego, modernizacji istniejącej płyty boiska, oświetlenia, ogrodzenia i elementów małej architektury. Projekt przewiduje także wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych. Wykonawcą parku jest firma z Górna TT-Bruk, która w przetargu nieograniczonym złożyła najkorzystniejszą ofertę, wartość umowy brutto wynosi 720 tys. zł. Projekt jest dofinansowany z PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

 


     Cieszą prace wykonywane na działkach p. Stanisława Rębisza, który planuje na terenie byłej cegielni w Dublach wybudować zakład produkujący konstrukcje stalowe hal. Ciężki sprzęt pracuje pełną parą. Po ruinach cegielni już nie ma śladu, teren został w całości zrekultywowany. Część wyrobisk poeksploatacyjnych została zasypana i zniwelowana, na pozostałych pozostał zbiornik wodny. Staw będzie odbierał wody opadowe spływające powierzchniowo z otaczającego terenu, a także pełnił funkcje rekreacyjne. Budowa tego zakładu jest szansą rozwoju nie tylko tego obszaru, ale i dla całej gminy.

 
 

 

Kto jest online


     Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Wsparcie działalności

 

Towarzystwo  Przyjaciół   Kamienia

 jest organizacją pożytku publicznego.

Można przekazać 1 % podatku

 W zeznaniu podatkowym należy wpisać:   KRS - 000 0037454

i deklarowaną kwotę podatku.

 

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% dla Towarzystwa Przyjaciół Kamienia

Copyright ? 2010 Towarzystwo Przyjaciół Kamienia. Design KrS, Valid XHTML, CSS