?roda, 05 sierpnia 2020r.
Home Wspomnienia Wiktor Legutko 14.12.1902 - 07.05.1980
Wiktor Legutko 14.12.1902 - 07.05.1980
Wiktor Legutko

- syn Marcina i Emilii Hołys urodził się 14 grudnia 1902 roku we Lwowie, w rodzinie kolejarskiej. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w 1922 roku podjął pracę jako nauczyciel w Żytyniu województwo łuckie (Łuck), następnie w Chorzowie a od 1927 roku we Lwowie i Gródku Jagiellońskim, gdzie pracował do wybuchu II wojny światowej. W tym okresie ukończył Studium przy Konserwatorium we Lwowie przygotowujące do nauki muzyki i śpiewu oraz kurs reżyserów teatrów ludowych. W czasie okupacji Lwowa zginęli rodzice i brat. On i Jego dwie siostry po wojennej tułaczce znaleźli schronienie w Stalowe Woli. Od 1 września 1944 Wiktor Legutko został kierownikiem szkoły w Kamieniu. Wszechstronne przygotowanie do pracy pedagogicznej pozwoliło mu na bardzo dobrą organizację i kierowanie szkołą a także tworzenie zespołów muzycznych, chóralnych i kapel ludowych.

Kamień w okresie pracy Wiktora Legutko słynął z rozwoju kultury ludowej oraz prężnego działania instytucji gospodarczych. Pod jego kierunkiem rozwijała się Gminna Spółdzielnia. Był inicjatorem i założycielem Kółka Rolniczego.

Wiktor Legutko z grupą młodzieży
Wiktor Legutko

Wiktor Legutko (w środku) wraz z grupą młodzieży

 

Wraz z Alojzym Madejem organizował Kasę Oszczędnościowo - Pożyczkową. Zakupił cegłę na ziemiach zachodnich na budowę budynku obecnego Banku Spółdzielczego. Jako radny Wojewódzkiej Rady Narodowej zabiegał z pozytywnym skutkiem o budowę Lecznicy zwierząt w Kamieniu. W 1962 roku został powołany do pracy w Nisku, gdzie również zapisał wspaniałą kartę działalności na rzecz środowiska.
Wiktor Legutko nie szukał atrakcyjnych miejscowości, ale przyszedł pracować w wiejskiej szkole, bo tu najwięcej było do zrobienia. Pracował wśród chłopów, wyzwalał chęć do działania. Pracował społecznie nie tylko wśród dorosłych. Szczególną uwagę zwrócił na młodzież szkolną i pozaszkolną, bo mieli to być w przyszłości dobrzy pracownicy i społecznicy. Nie potrzebował pieniędzy, sponsorów, wykorzystywał swoją charyzmę, wielki autorytet i przyciągał jak magnez młodzież do pracy kulturalnej.

 

 

Opracowali: S. i J. Czubat


Orkiestra i chór z lat 50-tych
Wiktor Legutko

Orkiestra i chór z lat 50-tych

 

Co mówią inni...


Wiktor Legutko pozostał w pamięci starszych mieszkańców Kamienia jako wspaniały człowiek, oddany bez reszty wsi, do której przybył po długiej tułaczce ze Lwowa. Wszystko co w latach powojennych dobrego powstało w Kamieniu było jego udziałem. Kiedy był już bardzo ciężko chory, mówił do żony, źe nie chce już żadnych odwiedzin, chyba żeby przyjechał ktoś z Kamienia. Nisko uczciło jego pamięć nadając nazwę ulicy. Kamień powinien uczcić jego pamięć i zasługi nadając jego imię nowo budowanej szkole. Władysław Zaguła

 

Orkiestra i chór z lat 60-tych

Orkiestra i chór z lat 60-tych

Człowiek wielkiego serca, wybitny animator kultury, oświaty, rozwoju spółdzielczości. Żarliwy i ofiarny działacz społeczny. Kiedy w latach sześćdziesiątych, ubiegłego stulecia, losy rzuciły Go do Niska z rozrzewnieniem wspominał Kamień - wieś, która po latach okupacji hitlerowskiej stworzyła Mu bezpieczne warunki przeżycia - przyzwoite, wyposażone w podstawowy sprzęt mieszkanie, środki do życia a nawet przyodziewek. Często z wdzięcznością mówił o darowanym kożuchu. W Kamieniu poświęcił się nauczaniu I wychowaniu dzieci i młodzieży, potrafił siłą swej osobowości rozkrzewić wśród swych uczniów zapał do wspólnego śpiewu i muzykowania. Wartości te z powodzeniem rozwijał na terenie powiatu niżańskiego, pełniąc okresowo funkcję podinspektora oświaty a później zastępcy przewodniczącego powiatowej rady narodowej. ?Na 20 organizacji społecznych w 25-ciu był przewodniczącym" - mawiano o Nim. Ożywił ruch ludowy w powiecie, stając na jego czele przez kilkanaście lat. Zbierał materiały do wydania własnych publikacji. Tyczyły one lat Jego młodości spędzonych na ziemi lwowskiej za którą bardzo tęsknił. Analizował rozwój i systemy oświatowe. Zgromadził pokaźną dokumentację tyczącą represji okupanta w okolicznych gminach, w tym i z Kamienia. Posiadał imienny wykaz ponad 200 osób wywiezionych na roboty przymusowe i nazwiska osób zamordowanych. Postępująca choroba i przedwczesna śmierć nie pozwoliły na wydania książkowe. Nisko, chociaż w części oddało Mu należyty hołd, nadając jednej z ulic imię WIKTORA LEGUTKI, i to w sąsiedztwie ulic pod patronatem Wielkich Polaków: Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Józefa Piłsudskiego czy Eugeniusza Kwiatkowskiego. Odszedł na wieczną wartę w maju 1980 r.

 

Bolesław Socha Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Nisku

 

 

Kto jest online


     Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 

Wsparcie działalności

 

Towarzystwo  Przyjaciół   Kamienia

 jest organizacją pożytku publicznego.

Można przekazać 1 % podatku

 W zeznaniu podatkowym należy wpisać:   KRS - 000 0037454

i deklarowaną kwotę podatku.

 

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% dla Towarzystwa Przyjaciół Kamienia

Copyright ? 2010 Towarzystwo Przyjaciół Kamienia. Design KrS, Valid XHTML, CSS