środa, 22 maja 2024r.
Home Działalność
O Towarzystwie
1% podatku za 2016 rok

Towarzystwo Przyjaciół Kamienia

składa serdeczne podziękowania wszystkim,

którzy poprzez przekazanie 1% podatku za 2016 rok na rzecz naszej organizacji pożytku publicznego

o numerze rejestru KRS 0000037454

przyczynili się do rozwoju naszego stowarzyszenia.


Dzięki Państwu zebraliśmy kwotę 9 643 zł.

 

     Wpłat 1% podatku za 2016 rok na rzecz naszego stowarzyszenia dokonało 118 podatników, w tym 99 osoby, które podały swoje dane i 19 osób, które uczyniły to anonimowo.


     Poniżej przedstawiamy wykaz osób, od których otrzymaliśmy wpłaty.

Przedsiębiorcy:
Zofia i Stanisław Bednarzowie - Kamień
Jadwiga Cholewa - Łowisko
Marek Partyka - Kamień

10 podatników mieszkających w województwie wrocławskim:
Kurt Passon, Damian Ośko, Pawlik-Wykrot, Mateusz Klimek,Teresa i Stanisław Siut, Magdalena Kochaniec,
Józef i Elżbieta Bereś -Pawlik, Alicja Kędzierska.

12 podatników mieszkających poza terenem gminy:
Bronisław Rodzeń - Warszawa
Hanna Leszczuk - Warszawa
Krzysztof Uzdowski - Warszawa
Jadwiga i Piotr Leszczuk - Lublin
Urszula i Józef Surdyka - Zawiercie
Maria i Stanisław Urbanik - Kraków
Sławomir Kułacz - Leżajsk
Stanisława i Tadeusz Socha - Cholewiana Góra

3 podatników mieszkających w Łowisku:
Krzysztof Kiełb, Józef Kiełb i Andrzej Kiełb.

5 podatników mieszkających w Krzywej Wsi:
Irena i Tadeusz Chmiel, Maria i Jan Sądej, Tomasz Piróg.

2 podatników mieszkających w Podlesiu:
Magdalena i Piotr Kida.

26 podatników mieszkających w Nowym Kamieniu:
Genowefa i Józef Saj, Dariusz Bolko, Lucyna Czubat, Marek Ziemniak, Stefania i Tadeusz Olko, Wiesława i Jan Radomski, Bogusława Majcherczyk, Michał Sączawa, Elżbieta i Mirosław Piędel, Piotr Czubat, Barbara i Marek Piróg, Rafał Chojnacki, Stanisław Ziemniak, Mirosław Sabat, Krzysztof Łach, Małgorzata Bujdasz, Lilla i Jan Urban, Wiesław Żak, Paweł Chojnacki, Mirosław Sabat.

47 podatników mieszkających w Kamieniu Górce i Prusinie:
Dawid Bednarz, Eleonora Błądek, Dorota Błądek, Marcin Laufer, Anna Surdyka, Maria i Adam Majowicz, Maria Drelich, Krystyna Sitarz, Adam Dudzik, Franciszka i Stanisław Krzyś, Rafał Bajek, Anna i Tadeusz Marciniak, Anna i Henryk Sądej, Stanisława i Józef Czubat, Halina Watras, Krystyna i Szczepan Hanus, Maria i Andrzej Tabor, Czesław Lis, Piotr Lis, Maria Klimek, Dorota i Józef Piróg, Władysława Olko, Anna i Tadeusz Kołodziej, Joanna Mazurkiewicz, Elżbieta i Antoni Partyka - Duble, Józef Sikora, Joanna i Mateusz Bednarz, Zofia i Jerzy Bednarz, Marcin Kołodziej, Iwona i Piotr Partyka - Duble, Emilia i Lesław Piróg, Bogdan Dudzik, Marta i Marek Oczkowski,

Wpłaty od anonimowych darczyńców:
9 podatników z województwa opolskiego,
2 podatników z Rzeszowa,
1 podatnik z Kraśnika
7 podatników z Kamienia.

 

     Na dzień 30 czerwca 2017 roku stan środków na rachunku bankowym Towarzystwa Przyjaciół Kamienia wynosił 11 269 zł. Z otrzymanych od Państwa pieniędzy z tytułu wpłaty 1% podatku za 2016 rok Towarzystwo wydało 6 647 zł na następujące działania statutowe:
- opieka nad zabytkami,
- prowadzenie strony internetowej www.tpkamien.pl
- gromadzenie pamiątek i dokumentacji związanych z historią naszej gminy,
- zorganizowanie spotkania z okazji 30-lecia Towarzystwa Przyjaciół Kamienia,
- wydanie okolicznościowego kalendarza na 2017 rok,
- wydanie książki Sławomira Kułacza „Kamień i Steina w pożodze I wojny światowej”,
- pomoc finansowa dla drużyny piłki nożnej juniorów „Sokół Kamień”,
- wycieczka do skansenu w Sanoku,
- koszty administracyjne i biurowe.

Dziękujemy i mamy nadzieję na dalsze finansowe wparcie naszej misji
także w 2018 roku


Prosimy o wpłaty 1% podatku - nasz numer KRS 0000037454


Z góry dziękujemy!

Kamień, 7 listopad 2017rok


Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Kamienia

 
30 lat Towarzystwa Przyjaciół Kamienia

     Czwartkowy wieczór, 21.stycznia, był wyjątkowy nie tylko dlatego, że akurat tego dnia o swoim istnieniu przypomniała nam zima. Gdy na dworze (przepraszam- na polu!- wybaczcie niżej podpisanej przywłoce z Ziem Odzyskanych) trwała szarża zjednoczonego oręża Królowej Śniegu, chłoszcząc niemiłosiernie śniegiem i mrozem, w ciepłej przestrzeni kamieńskiej remizy odbyło się spotkanie Towarzystwa Przyjaciół Kamienia zorganizowane z racji obchodów 30-lecia jego działalności.


     Kiedy karnawał trwał w najlepsze, licealiści z Kamienia pracowicie wytupywali poloneza i walca, kiedy wzruszone babcie odbierały hołdy od swoich wnucząt, a zima znów podstępem zaskoczyła drogowców, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Kamienia jak zwykle poszukali sobie zajęcia i zamiast grzać się przed kominkiem, zorganizowali spotkanie, na którym, jak to zwykle bywa, nie zabrakło strawy i dla ciała, i dla ducha. O uroku kamieńskiej kuchni napisałam już niejeden pean, zatem pokłady dytyrambicznych zachwytów pozostawmy dla wydarzenia bez precedensu - a więc wydania książki o historii spotkań z mową gwarową GwarKam, której autorem jest dr Sławomir Ożóg, polonista z naszego kamieńskiego gimnazjum.

     Pan dr Ożóg dokonał rzeczy pięknej i chwalebnej, albowiem zebrał informacje o tym jakże wyjątkowym przedsięwzięciu i doprowadził do wydania ich w postaci książki, tym samym ujarzmił to, co ulotne, co umyka ludzkiej pamięci, blednie w stosie gazet, znika w efemerycznym cyfrowym bycie. Jak podkreślał autor- książka ta nie mogła powstać bez pomocy wielu osób (spośród których wymienić należy przede wszystkim panią Helenę Orszak i panią Genowefę Saj), wszak i GwarKam był dziełem zbiorowości. Książka jest bogato okraszona zdjęciami, a te należy opisać, opatrzyć komentarzem, pozbierać nazwiska tak, by nikogo nie pominąć, odgrzebać daty, odtworzyć zdarzenia. To niejednokrotnie żmudna mrówcza praca, bez której żadna idea nie ma racji bytu. Jednakowoż trud pisarski, zamysł i konstrukcja książki są przecież zasługą pana doktora. Okładka książki jest realizacją zamysłu artystycznego pani Zofii Bednarz.


     To wydarzenie stanowiło clou owego wieczoru, ale przecież na sali obecni byli znamienici goście, którzy swoją obecnością uświetnili to spotkanie, a słowem dodali mu blasku.

     I tak spotkanie otworzył prezes Towarzystwa Przyjaciół Kamienia, pan Józef Czubat, o którym z wielkim szacunkiem wypowiadał się w dalszej części spotkania obecny na nim pan wójt, Ryszard Bugiel. Nie zabrakło przewodniczącego Rady Powiatu i sekretarza gminy pana Jerzego Bednarza oraz przewodniczącego Rady Gminy Mirosława Piędla. Obecni byli dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy, nauczyciele, członkowie TPK i jego sympatycy, a także członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Spotkanie uświetnił swą obecnością prof. Kazimierz Ożóg, który przybył nań wraz z małżonką.

 
     Prezes Józef Czubat przypomniał początki działalności towarzystwa, spotkania „na pięterku w banku, kiedy trzeba było powołać stowarzyszenie, by łatwiej było pokonać przeszkody biurokratyczne piętrzące się przed nieżyjącym już dr. Andrzejem Rurakiem, który chciał wydać książkę o historii naszej wsi. Choć pomysł zrodził się już w roku 1983, na rejestrację stowarzyszenia trzeba było poczekać do roku 1985. W tym czasie zbierano materiały do książki, a udostępnili je m.in. ksiądz Tadeusz Wójcicki i kronikarz Konstanty Radomski. Bogatym źródłem wiedzy okazało się archiwum państwowe i kościelne. Brudnopis książki przepisywali pracownicy banku, a szczególnie najmłodsza wówczas członkini Towarzystwa, pani Alicja Hawro. Maszyna do pisania „Łucznik”, która odegrała ważną rolę historyczną, do dziś znajduje się w naszej Skarbnicy Pamięci. Do dziś zachowały się też kwitariusze przedpłat na druk książki”. I tak historia zatoczyła koło, bo przecież wydanie książki dr. Sławomira Ożoga bez wsparcia finansowego sponsora, pana Stanisława Bednarza, nie byłoby możliwe. Prezes przypomniał również nazwiska założycieli Towarzystwa, którzy stanowili również zespół redakcyjny periodyku wydawanego z inicjatywy TPK- „Echa Kamienia” - Jana Orszaka, Alicji Hawro, Jacka Partyki, Genowefy Saj, Krystyny Lenart, Alicji Gutowskiej i Jerzego Bednarza.

 


     Wzruszające było wystąpienie pana wójta. Odwołał się on do osobistych doświadczeń, do wspomnień, do opinii wygłaszanych przez nieżyjącego już Ojca czy dyrektora Jana Dobrowolskiego. Pan wójt, który od 38 lat jest mieszkańcem Kamienia, w ciepłych słowach opisał prezesa jako człowieka „co jak coś sobie postanowił, to tego dopiął”, którego pan wójt „cenił i zawsze będzie cenił, korzystając z jego mądrości i doświadczenia”. W dalszych słowach nie zabrakło wyrazów wdzięczności i życzeń wielu jeszcze sukcesów.


     Głos zabrał również pan Jerzy Bednarz, przypominając genezę GwarKamu. To właśnie z jego inicjatywy, przy wydatnym wsparciu Jana Orszaka, zainicjowano spotkania z mową gwarową, jedyną tego typu imprezę w naszym kraju.

     Ważną częścią spotkania było rozdanie książek autorstwa dr. Ożoga. Każda z nich na stronie tytułowej miała wykaligrafowaną dłonią pani Zofii Bednarz dedykację. Jubilerska to robota i niech szczęśliwy będzie ten, kto wpis ów ma zaszczyt umieścić w swoim księgozbiorze.


     Gdy rozdawano książki, na stołach zagościły specjały kuchni kamieńskich kucharek. I tak w gwarze rozmów, przy wtórze facecji ze swadą opowiadanych przez pana profesora Kazimierza Ożoga, w towarzystwie wiersza ułożonego przez panią Annę Szewczyk i przez nią wydeklamowanego (zapamiętałam wzruszającą puentę o pracy, która „nie smakuje, ale wychowuje”- doprawdy, kwintesencja życiowej mądrości!).


     Kiedy po raz kolejny siadam przed ekran komputera, by lepiej lub gorzej donosić o kolejnych poczynaniach członków TPK, w którego szeregach bycie poczytuję wciąż za zaszczyt i fascynującą przygodę, zastanawiam się, ileż jeszcze pasji, pracowitości i ułańskiej fantazji kryje się w głowach tych ludzi, którzy są moimi przełożonymi, kolegami z pracy, szanowanymi członkami społeczności. W czasach, w których przeliczamy wszystko na zysk, w których opłaca się tylko to, co opłacalne, są ludzie, którzy śmiałe idee odważnie wcielają w czyn, bez żądzy poklasku, bez wiary w czerwony dywan albo zwykłe ludzkie „dziękuję”. To jedna z najcenniejszych lekcji, którą dane mi było odebrać w Kamieniu. Ciężko pisać o Waszych poczynaniach i nie myśleć o Was z podziwem i wzruszeniem, co rusz więc pozwalam sobie na prywatę i chylę nisko czoła, pozostając, jak zawsze, do dyspozycji-


Ewa Świerat

 

 

Zdjęcia z wydarzenia dostępne są także w galerii:

Galeria - 30-lecie TPK

 

 
Szanowni Państwo!!!

     Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Kamienia dziękuje za przekazanie 1% podatku na działalność naszej organizacji pożytku publicznego.

    

     W bieżącym - 2011 roku, 69 podatników przekazało 7 629 zł podatku, zaś w roku ubiegłym podatek przekazało 46 podatników na kwotę 3 468 zł.

     Imiennie datek w wysokości 6 255 zł wpłaciło 49 podatników, w tym:

- z Nowego Kamienia: Monika Konior, Genowefa i Józef Saj, Elżbieta i Mirosław Piędel, Barbara i Marek Piróg, Maria i Stanisław Puchalski, Krystyna Kołodziej, Stanisława i Tadeusz Błąd, Genowefa i Henryk Moskal Genowefa Chojnacka, Alicja Gancarz,

- z Prusiny datek przekazali: Zofia i Jerzy Bednarz, Stanisław Gancarz, Czesław Kozak, Stanisław Bednarz, Stanisław Buczek, Piotr Partyka,

- z Kamienia Górki datek przekazali: Ewelina Mączka, Krzysztof Czajka, Agata i Wojciech Piróg, Eleonora Błądek, Marek Partyka, Emilia i Lesław Piróg, Dorota Błądek, Stanisława i Józef Czubat, Maria i Marek Oczkowski, Edward Piróg, Katarzyna i Stanisław Piróg, Józef Mączka,

- 1% podatku przekazali również: Bronisław Rodzeń z Warszawy, Krzysztof Kiełb i Zofia Buczkowska z Łowiska, Kazimiera Stachowicz z Rzeszowa, Józefa i Bolesław Socha z Niska, Dorota i Janusz Dec z Nienadówki, Wanda i Edward Cyranowie z Przemyśla. Z Opola i okolic datek przekazali: Krystyna i Władysław Gabren, Alicja Kandziorska, Alicja i Tadeusz Saj, Magdalena Kochaniec, Krystyna i Ryszard Polywka, Gabriela Szampera, Joachim Mandola, Marian Zelent i Rafał Zmuda.

     Anonimowo 1% podatku przekazało 24. podatników na kwotę 1 374 zł, w tym: z Rzeszowa 2 osoby, z Lublina 3 osoby, z Opola 2 osoby i z Wrocławia 1 osoba, zaś z sołectw: Nowy Kamień, Górka i Prusina datek przekazało anonimowo 10 osób.

     Informujemy, że otrzymane od Państwa w ubiegłym roku środki wydatkowaliśmy na:
- organizację imprezy ”Gwara Kamieńska”, w tym nagrody dla uczestników i przygotowanie potraw regionalnych – 2 700 zł
- materiały biurowe i koszty prowadzenia strony internetowej – 520 zł
- ułożenie kostki brukowej obok cmentarza ewangelickiego w Nowym Kamieniu i jego bieżące utrzymanie – 850 zł
- nagrody dla młodych piłkarzy „Sokoła” w Kamieniu – 360 zł

     W roku bieżącym otrzymane od Państwa środki planujemy przeznaczyć na:
- prowadzenie strony internetowej,
- organizowanie imprezy gwarowej,
- ochrona zabytkowych obiektów,
- zakup sprzętu sportowego dla drużyny juniorów „Sokoła”.

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim ofiarodawcom.


Bardzo prosimy o przekazanie 1% Waszego podatku w roku przyszłym.

 

Kamień, dnia 15.10.2011 r.
 

 
Historia powstania i działalność Towarzystwa Przyjaciół Kamienia - to już 25 lat

      W 1985 roku z inicjatywy grupy działaczy społecznych gminy Kamień, przy wsparciu pochodzącego z Kamienia dr Andrzeja Ruraka, powstało stowarzyszenie pożytku publicznego o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Kamienia. Zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod numerem KRS 0000037454.

      Celem działania stowarzyszenia jest budowanie patriotyzmu lokalnego przy  wykorzystywaniu potencjału  kulturowego i cywilizacyjnego naszej społeczności. Spełnia ono także funkcję inspiracyjną oraz stanowi czynnik kontroli i  krytyki społecznej. 

     Działalność stowarzyszenia została określona w jego statucie i programie. Jest to m.in.:
-gromadzenie dokumentów i pamiątek związanych z przeszłością wsi Kamień i okolic,
-ochrona zabytków, pamiątek i tradycji,
-działalności na rzecz oświaty, kultury, sportu i turystyki,
-inicjowanie zebrań, dyskusji, wykładów i konkursów o tematyce historycznej, kulturalnej i  gospodarczej.

       Zadania te realizowane są przez członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Kamienia, we współpracy z samorządem lokalnym, władzami administracyjnymi gminy, szkołami i innymi organizacjami lokalnymi. Finansowane są wyłącznie ze składek członkowskich i darowizn.

     Spośród wielu podjętych przez nas działań i wykonanych zadań najbardziej cennymi wydają się:


 

  • wydanie 3.tomowej historii wsi „Kamień w przeszłości i dziś” autorstwa dr Andrzeja Ruraka,
  • inicjatywa i udział w budowie ”Krzyża 1000.lecia” w Dublach,
  • współpraca w przywróceniu Szkole Podstawowej w Kamieniu, a następnie Zespołowi Szkół w Kamieniu imienia Świętego Stanisława Kostki,   
  • ocalenie od zapomnienia zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Nowym Kamieniu, czynnego w  latach 1775-1954 i stała opieka nad nim,
  • odnowienie pomników ofiar I i II Wojny Światowej i zabytkowego krzyża na cmentarzu w Kamieniu,
  • odremontowanie zabytkowej studni tzw. Browaru,
  • udział w przygotowaniu 100. lecia parafii Kamień i 25.lecia pontyfikatu papieża Jana Pawła II  oraz wydaniu okolicznościowej gazetki,
  • organizacja od 2000 roku corocznego „Spotkania z mowa gwarową GwarKam”,
  • wydawanie gazetki „Echo Kamienia”,
  • założenie i prowadzenie strony internetowej Towarzystwa Przyjaciół Kamienia  www.tpkamien.pl  
 
O Nas

      Towarzystwo Przyjaciół Kamienia w Kamieniu powstało w 1984r., aktualnie liczy 64 członków. Własnym sumptem wydaje lokalną gazetę Echo Kamienia, z inicjatywy Towarzystwa wydano trzyczęściową książkę "Kamień w przeszłości i dziś". Towarzystwo zainicjowało i wzięło czynny udział w budowie krzyża tysiąclecia. Przyczyniło się do przywrócenia patrona Szkole Podstawowej w Kamieniu. Przyczyniło się do ocalenia cmentarza ewangelickiego w Nowym Kamieniu. Organizuje coroczne konkursy mowy gwarowej - GwarKam. Prowadzi remonty zabytków - studnia tzw. Browar, pomniki ofiar pierwszej i drugiej wojny światowej.


Misja organizacji:


Popularyzowanie wiedzy o wsi Kamień i okolicach.
Wspieranie i prowadzenie badań dotyczących przeszłości oraz teraźniejszości gminy i jej mieszkańców.
Ochrona zabytków, pamiątek i tradycji.


         Od niedawna Towarzystwo Przyjaciół Kamienia prowadzi własna stronę internetowa www.tpkamien.pl. Na stronie internetowej będziemy umieszczać informacje o ciekawych wydarzeniach, aktualności z życia mieszkańców oraz będziemy wspominać bogatą historię naszej miejscowości. Towarzystwo Przyjaciół Kamienia jest otwarte na wszelkie informacje z życia i historii Kamienia. Wszystkich gości, zachęcamy do odwiedzania i aktywnego rozwijania naszej witryny.  

 
« PoczątekPoprzednia12NastępnaOstatnie »

Strona 1 z 2

Kto jest online


     Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Wsparcie działalności

 

Towarzystwo  Przyjaciół   Kamienia

 jest organizacją pożytku publicznego.

Można przekazać 1,5 % podatku

 W zeznaniu podatkowym należy wpisać:   KRS - 000 0037454

i deklarowaną kwotę podatku.

 

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1.5% dla Towarzystwa Przyjaciół Kamienia

Copyright ? 2010 Towarzystwo Przyjaciół Kamienia. Design KrS, Valid XHTML, CSS